קיצורי מקשים שונים.

זה המקום לתת טיפים ועצות טובות בענייני מחשבים בלבד. וכן לכתוב מדריכים לתוכנות או לפעולות שונות במחשב.

מנהל: מפקח

חוקי הפורום
בפורום זה ניתן לכתוב רק אשכולות עם תוכן ולא שאלות. כל אשכול שיפתח בצורת שאלה ימחק מיידית. לשאלות נועדו הפורומים האחרים.
כמו כן. אין להעתיק מדריכים מפורומים אחרים ברשת. אנא נהגו על פי הכללים לטובת הסדר הטוב.

קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 01:54

קיצורי דרך בעבודה השוטפת:

Alt + Tab - מעבר מהיר בין חלונות פתוחים: לוחצים על לחצן ה Alt משאירים אותו לחוץ. ואז לוחצים על Tab יפתח חלון

שיראה את רשימת התוכניות הפועלות. כל לחיצה נוספת על Tab תעביר לציור הבא. עזיבה של לחצן ה Alt תגרום לתוכנה

המסומנת להיפתח. סדר המעבר בלחיצות ה Tab בין התוכניות המוצגות בחלון הקטן הוא לפי סדר הפעם האחרונה שהייתם

בתוכנה. האחרון ראשון וזה שלפניו שני וכו'. אם ברצונכם ללכת בכיוון ההפוך לחצו על Alt + Shift השאירו את שניהם לחוצים

ולחצו על Tab. לחיצה על Alt + Esc מעבירה ישירות בין החלונות בלי להציג את החלון הקטן.

מקש החלונות = בין לחצן Alt ללחצן ctrl במקלדת יש לחצן שעליו הסמל של תוכנת Windows
מקש החלונות + M - מזעור של כל החלונות הפתוחים: לחיצה ממושכת על מקש החלונות ולאחריה לחיצה במקלדת על האות

M תגרום למזעור של כל החלונות הפתוחים אל שורת המשימות על מנת להחזיר את החלונות לתצוגה לוחצים על מקש

החלונות + M + Shift.

מקש החלונות + F - פתיחה של תוכנת החיפוש במחשב.

מקש החלונות + E - פתיחה של תוכנת סייר הדיסק של Windows.

מקש החלונות + R - פתיחה של שורת הפקודה. שבה ניתן להריץ פקודות.

מקש החלונות + L - נעילת המחשב שלך אם אתה מחובר לתחום רשת, או החלפה בין משתמשים אם אינך מחובר לתחום

רשת.

מקש החלונות + Break - מציג את תיבת הדו שיח "מאפייני המערכת".

מקש החלונות + D - מציג את שולחן העבודה.

מקש החלונות + F1 - מציג את אשף העזרה של Windows.

Ctrl + Esc - מציג את תפריט ההתחלה (למקלדות בהם אין את הלחצן "מקש החלונות").


Alt + F4 - סגירה של חלון פעיל. אם רוצים לסגור כמה חלונות לוחצים על ה Alt ומשאירים לחוץ. וכל לחיצה נוספת על F4

תסגור חלון פעיל נוסף.

Shift/ctrl - סימון יותר מאובייקט אחד: אם למשל חלון ובו 20 קבצים פתוח, ניתן להשאיר את לחצן ה ctrl לחוץ ולסמן אחד אחד

את האובייקטים אותם רוצים לבחור (לסמן על ידי לחיצה על האובייקט עם העכבר). לחיצה על shift תבחר את כל האובייקטים

החל מהאובייקט המסומן ועד לאובייקט אותו בוחרים. ניתן להחזיק את לחצן ה ctrl ולבחור בסרגל שורת המשימות מספר

משימות, אז ניתן ללחוץ על אחת מהם לחצן ימני ולהחיל הגדרה על כולם יחד. כגון: סגור, הגדל, וכו'.

Ctrl + a - בוחר את כל הץוכן המוצג בחלון
Ctrl + c - מעתיק את התוכן הנבחר.
Ctrl + x - גוזר את התוכן הנבחר.
Ctrl + v - מדביק את התוכן השמור בלוח העריכה.

tab - עובר בטבלאות ובדפי אינטרנט משדה לשדה (סדר המעבר בין השדות נקבע על ידי בוני האתר) עם מקש ה space

(המקש הארוך במקלדת) ניתן לסמן או להסיר סימון מתיבות בחירה.

Ctrl + Tab - עובר קדימה בין כרטיסיות בתיבת דו שיח. Ctrl + Shift + Tab עובר אחורה.

F1 - מציג עזרה בתיבת הדו שיח.

F2 - משנה שם קובץ: מסמנים את הקובץ ולוחצים על F2 ואז ניתן לערוך את שם הקובץ.

F3 - חיפוש קובץ או תיקיה.

F4 - מציג את הפריטים ברשימה הפעילה בתיבת דו-שיח.

F5 - מרענן את החלון הפעיל

F10 - מפעיל את שורת התפריטים בחלון הפעיל.

Alt -Shift - עובר בין השפות המותקנות במקלדת.

Cas Lock - כאשר השפה היא אנגלית עובר מכתב קטן לגדול ולהפך.

Shift + אות במקלדת - כותב את אותה אות בכתב גדול באנגלית.

Alt + Space + X/R/N - שינוי גודל החלון: לחיצה על Alt + Space תפתח את תפריט החלון, לחיצה על X בתוספת הלחצנים

הקודמים תגדיל את החלון למקסימום. לחיצה על N תמזער את החלון לשורת המשימות ולחיצה על R תקטין את החלון. אם

מערכת ההפעלה היא בעברית יש להשתמש במקשים ה/מ/ש לפעולה זאת. דהיינו לחיצה על ה בתוספת המקשים Alt + Shift

תגדיל את החלון למקסימום. לחיצה על מ תמזער אותו לשורת המשימות ולחיצה על ש תקטין את החלון.

Shift + Alt + S - שולח את ההודעה מיידית במקום ללחוץ על לחצן שלח.

קיצורי דרך באינטרנט אקספלורר:
F11 - פותח את דף האינטרנט במסך מלא. לחיצה נוספת על F11 מחזירה את התצוגה למצב רגיל.

Ctrl + B - פותח את חלון סידור המועדפים.

Esc - עוצר את טעינת הדף.

F5 - טוען את הדף מחדש. Ctrl + R מבצע את אותה פעולה.

Ctrl + F - פותח את אופציית החיפוש בתוך הדף. יש לקחת בחשבון שכאשר מחפשים עברית יתכן שבהרבה אתרים נאלץ

לבצע חיפוש הפוך. לדוגמא כדי למצוא את המילים תוכנת נאלץ לכתוב במילת החיפוש ביתנ תנכות.

Home/End - עובר לראש או לסוף העמוד. לחיצה על End תציג את תחתית העמוד. ולחיצה על Home תציג את ראש העמוד.

F4 - סימון שורת הכתובת על מנת להזין כתובת רצויה חדשה.

Ctrl + Enter - מוסיף www לטקסט שמוקלד בשורת הכתובת ו com בסופו.

Ctrl + D - מוסיף את הדף הנוכחי למועדפים.

Ctrl + W סוגר את החלון הנוכחי.

Ctrl + N - פותח חלון חדש עם אותה כתובת כמו הדף הפתוח כבר

Ctrl + I - פותח את סרגל המועדפים בצד הדפדפן.

Ctrl + H - פותח את סרגל ההיסטוריה בצד הדפדפן.

Ctrl + E - פותח את סרגל החיפוש בצד הדפדפן.

Ctrl + P - מדפיס את הדף הנוכחי.


Alt + Home - עובר לדף הבית המוגדר בדפדפן.קיצורי דרך בתוכנות Office:
Shift + F3 - עובר בין כתובה באותיות קטנות או גדולות או תצורה של אות ראשונה גדולה והשאר קטנות.

Ctrl + S - שומר את המסמך. אם מדובר במסמח חדש תפתח תיבה לבחירת שם למסמך ואם מדובר במסמך בעל שם

שנמצא באמצע עריכה השמירה תיעשה מיידית.

Alt + F4 - סוגר את המסמך. אם המסמך לא שמור יופיע חלון לשמירת המסמך.

Ctrl + [ - מגדיל את הגופן.

Ctrl + ] - מקטין את הגופן.

Ctrl + B - מדגיש את הכתב.

Ctrl + I - מטה את הכתב.

Ctrl + U - מותח קו מתחת לטקסט.

Ctrl + Enter - פותח עמוד ריק חדש באותו מסמך

F12 - שמירת מסמך בשם.

לחיצה כפולה על מילה - בוחרת את המילה.
3 לחיצות רצופות על קטע - בוחרת את כל הקטע.
Ctrl + A - בוחר את כל התוכן המוצג בחלון.
Ctrl + C - מעתיק את התוכן הנבחר.
Ctrl + X - גוזר את התוכן הנבחר.
Ctrl + V - מדביק את התוכן השמור בלוח העריכה.

Shift + Ctrl + Home/End - בוחר קטע ממסמך מהמקום שנבחר כלפי מעלה עד ההתחלה או כלפי מטה עד הסוף.

Ctrl + Shift + C/V - מעתיק סגנון ממקום למקום: מסמנים טקסט שממנו אתם רוצים להעתיק את הסגנון (צבע, גודל גופן,

הדגשה וכו') ולוחצים כל Ctrl + Shift + C לאחר מכן מסמנים את הטקסט שאותו אתם רוצים לראות באותו סגנון ולוחצים על

Ctrl + Shift + V.

תנועה בתוך המסמך:
לחיצה על חץ ימינה או שמאלה מזיזים את הסמן בתו אחד לכל כיוון.
לחיצה על Ctrl + חץ מזיזה את הסמן מילה שלמה לכל כיוון.
כנ"ל לגבי מחיקה. ניתן למחוק מילים שלמות על ידי לחיצה על Ctrl + Del על מנת למחוק מילים שלמות קדימה ועל ידי Ctrl +

Backspace על מנת למחוק מילים שלמות אחורה.
Ctrl + Home/End - מביאה לתחילת המסמך או לסופו.
PageUP/PageDown - מעביר מסך אחד למעלה או למטה. לחיצה על Ctrl + PageUP/PageDown תעביר אותנו

לתחילת העמוד הבא או הקודם בהתאמה.

CTRL+R/J/E/L - מיישר את הטקסט לימין לשמאל או למרכז או לשני הצדדים: מסמנים קטע טקסט ולוחצים על לחצן Ctrl

ולוחצים על אחד המקשים. L = מיישר לשמאל, R = מיישר לימין, E = למרכז, J = לשני הצדדים.

Ctrl + Space - משנה את הגופן המסומן לגופן ברירת המחדל.

Ctrl + F - פותח את אפשרות החיפוש במסמך.

Ctrl + H - פותח את אפשרות ההחלפה במסמך בה ניתן להחליף בבת אחת בכל המקומות בהם מופיע במסמך מילה

מסוימת במילה אחרת.

Ctrl + D - משכפל את האובייקט המסומן. (קיצור של העתק - הדבק)

Ctrl + Z - מבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה

Ctrl + Y - מבצע מחדש את הפעולה האחרונה שבוטלה או מבצע שוב ושוב את הפעולה האחרונה.

Ctrl + P - מדפיס

קיצורי דרך בדוא"ל:
Ctrl + enter - שולח את ההודעה מיידית במקום ללחוץ על לחצן שלח. (תודה לאביגדור) Alt + S עושה את אותה פעולה.זהו נכון לעכשיו. מי שיש לו עוד קיצורים שלא נכתבו בו שיכתוב בתגובות ואני יוסיף אותם לרשימה כאן. ברשותכם. כאשר אני יוסיף את הקיצורים להודעה זאת אני אמחק את ההודעה שלכם על מנת למנוע כפילויות.
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

המשתמשים הרשומים מתחת שלחו תודה ל s_h על הודעה זו
אברומי ש. (י"א כסלו התשע"ג, 17:47), מ.ל. (ד' אדר התשע"ג, 15:30)

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי אביגדור » כ"א שבט התשס"ח, 11:18

2 כתב:קיצורי דרך בעבודה השוטפת:
מקש החלונות + M - מזעור של כל החלונות הפתוחים: לחיצה ממושכת על מקש החלונות ולאחריה לחיצה במקלדת על האות M תגרום למזעור של כל החלונות הפתוחים אל שורת המשימות.

מקש החלונות + D - מציג את שולחן העבודה.


לא הבנתי מה ההבדל ביניהם?
אביגדור
 
הודעות: 39
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 14:22
תודות שנשלחו: 0 פעם
תודות שהתקבלו: 2 פעמים ב 2 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 11:22

59 כתב:
2 כתב:קיצורי דרך בעבודה השוטפת:
מקש החלונות + M - מזעור של כל החלונות הפתוחים: לחיצה ממושכת על מקש החלונות ולאחריה לחיצה במקלדת על האות M תגרום למזעור של כל החלונות הפתוחים אל שורת המשימות.

מקש החלונות + D - מציג את שולחן העבודה.


לא הבנתי מה ההבדל ביניהם?

לכאורה אין הבדל.
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי מרדכי » כ"א שבט התשס"ח, 13:58

נדמה לי שההגדרה שכתבת על ctrl+a איננה מדוייקת היא בוחרת את כל המסמך לא רק את החלון.
מרדכי
משתמש מנוסה
משתמש מנוסה
 
הודעות: 1054
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 20:01
תודות שנשלחו: 67 פעם
תודות שהתקבלו: 382 פעמים ב 282 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 14:14

70 כתב:נדמה לי שההגדרה שכתבת על ctrl+a איננה מדוייקת היא בוחרת את כל המסמך לא רק את החלון.


כתבתי חלון כיון שלפעמים מדובר בתמונות וכדו'. והכוונה בעצם שזה בוחר את כל מה שמוצג על המסך. (למשל, כל הסמלים בשולחן העבודה וכדו')
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי אביגדור » כ"א שבט התשס"ח, 16:29

2 כתב:[][] -
ברשותכם. כאשר אני יוסיף את הקיצורים להודעה זאת אני אמחק את ההודעה שלכם על מנת למנוע כפילויות.


אתה שואל או אומר?
ממש לא יפה, אני גיליתי לבד את הרעיון של קונטרול + אנטר, כדי לשלוח מייל. ופתאום אני רואה שזה נמחק, ממש היה אכפת לי.
אולי יהיה רק 'ניק' אחד, ופשוט כל ההודעות יהיו על אותו ניק? כל הרעיון זה הקרדיטים שמקבלים.
אביגדור
 
הודעות: 39
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 14:22
תודות שנשלחו: 0 פעם
תודות שהתקבלו: 2 פעמים ב 2 הודעות

המשתמשים הרשומים מתחת שלחו תודה ל אביגדור על הודעה זו
אלא (י"ב טבת התש"ע, 01:06)

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי מרדכי » כ"א שבט התשס"ח, 16:46

דוקא אני חולק עליך, כל הרעיון זה לעזור אחד לשני, ומה עזרה גדולה יותר, שיש מקבץ של כל הקיצורים, או שצריך להתחיל לחפש בכל ההודעות של כולם עש שימצא הקיצור המתאים, תחשוב על עצמך כשתצטרך לחפש!!!
מרדכי
משתמש מנוסה
משתמש מנוסה
 
הודעות: 1054
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 20:01
תודות שנשלחו: 67 פעם
תודות שהתקבלו: 382 פעמים ב 282 הודעות

המשתמשים הרשומים מתחת שלחו תודה ל מרדכי על הודעה זו
אלא (י"ב טבת התש"ע, 01:06)

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי אביגדור » כ"א שבט התשס"ח, 16:56

אין בעיה, אבל שיכתוב קרדיט, אחרת שיהיה כמו שכתבתי מקודם, אם הכל זה בשביל העזרה, שפשוט יהיה מישהו, (אני מוכן), שבמקום שזה יהיה בצורת שו"ת שפשוט יהיה כתוב כמו עיתון, אם עושים כך וכך אז נהיה כך וכך, ואם זה לא מסתדר תלחץ על.... וכו' וכו'.

ברור שהרעיון המרכזי זה העזרה לזולת, אבל וודאי שיש פה את הרעיון של מי עזר למי וכו'

אולי אני טועה בכל מקרה לא מה שאני יגיד יעשו, ובזה סיימתי את תגובתי באשכול זה בנושא זה בל"נ.
אביגדור
 
הודעות: 39
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 14:22
תודות שנשלחו: 0 פעם
תודות שהתקבלו: 2 פעמים ב 2 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 17:25

59 כתב:אין בעיה, אבל שיכתוב קרדיט, אחרת שיהיה כמו שכתבתי מקודם, אם הכל זה בשביל העזרה, שפשוט יהיה מישהו, (אני מוכן), שבמקום שזה יהיה בצורת שו"ת שפשוט יהיה כתוב כמו עיתון, אם עושים כך וכך אז נהיה כך וכך, ואם זה לא מסתדר תלחץ על.... וכו' וכו'.

ברור שהרעיון המרכזי זה העזרה לזולת, אבל וודאי שיש פה את הרעיון של מי עזר למי וכו'

אולי אני טועה בכל מקרה לא מה שאני יגיד יעשו, ובזה סיימתי את תגובתי באשכול זה בנושא זה בל"נ.


ממש אין כאן כוונה של לקיחת זכויות על החכמה או משהו בסגנון. מבחינתי אני מוכן לרשום את האשכול הזה תחת שם המשתמש שלך או של כל אחד אחר בשמחה. הכוונה שלי הייתה עניינית. תחשוב לעצמך איך זה יראה אם גם בהודעה הכללית יופיע הטיפ וגם 3 הודעות אחר כך שוב הוא יופיע בשם מי שכתב אותו. ולכן למען הסדר הטוב אמרתי שאני מוחק את ההודעה המקורית של מי ששלח. לגבי הקרדיט. מקובל עליי מה שאתה אומר. אני יכתוב קרדיט ליד כל הוספה שמשתמש הודיע. (למרות שזה יוצר בלגן בהודעה).

אני אשמח לשמוע את תגובתך כאן למרות מה שאמרת שההודעה האחרונה היא האחרונה שלך בנושא.
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי מרדכי » כ"א שבט התשס"ח, 17:29

שי, אין אפשרות לנעול את ההודעה עם כל הקיצורים בראש האשכול? כך שגם מי שמוגדר בסדר יורד זה תמיד יופיע לו בראש האשכול.
מרדכי
משתמש מנוסה
משתמש מנוסה
 
הודעות: 1054
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 20:01
תודות שנשלחו: 67 פעם
תודות שהתקבלו: 382 פעמים ב 282 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 17:35

70 כתב:שי, אין אפשרות לנעול את ההודעה עם כל הקיצורים בראש האשכול? כך שגם מי שמוגדר בסדר יורד זה תמיד יופיע לו בראש האשכול.

יש אפשרות כזאת. בוודאי. אבל אין טעם להשתמש בה לאשכול הזה. הוא אשכול לכל דבר.
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי מרדכי » כ"א שבט התשס"ח, 17:42

או שאני לא הבנתי את תשובתך או שלא הבנת את שאלתי, כשאני נכנס לתוך 'קיצורי מקשים', זה מופיע לי כהודעה אחרונה, ברגע שיהיה עוד דפים אני אצטרך לעבור דפים כדי להגיע לקיצורים.
מרדכי
משתמש מנוסה
משתמש מנוסה
 
הודעות: 1054
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 20:01
תודות שנשלחו: 67 פעם
תודות שהתקבלו: 382 פעמים ב 282 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 18:57

70 כתב:או שאני לא הבנתי את תשובתך או שלא הבנת את שאלתי, כשאני נכנס לתוך 'קיצורי מקשים', זה מופיע לי כהודעה אחרונה, ברגע שיהיה עוד דפים אני אצטרך לעבור דפים כדי להגיע לקיצורים.

עכשיו הבנתי את שאלתך. לצערי לא ניתן.
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי מרדכי » כ"א שבט התשס"ח, 19:10

2 כתב:עכשיו הבנתי את שאלתך. לצערי לא ניתן.


חבל זה מאוד היה עוזר. נדמה לי שכך ראיתי בפעמים הספורות שביקרתי בפורומים אחרים.
מרדכי
משתמש מנוסה
משתמש מנוסה
 
הודעות: 1054
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 20:01
תודות שנשלחו: 67 פעם
תודות שהתקבלו: 382 פעמים ב 282 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 19:11

70 כתב:
2 כתב:עכשיו הבנתי את שאלתך. לצערי לא ניתן.


חבל זה מאוד היה עוזר. נדמה לי שכך ראיתי בפעמים הספורות שביקרתי בפורומים אחרים.

בדקתי עכשיו שוב. אני לא רואה שיש מקום שאפשר להגדיר הגדרות מיוחדות לאשכול שיהיו שונות משאר הפורום. ויתגברו על ההגדרות שהמשתמש בחר לעצמו.
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי מרדכי » כ"א שבט התשס"ח, 20:00

קודם כל תודה רבה, אולי כדאי שכשאתה חוזר עם תשובה, שלא תערוך הודעה קיימת שלך, כי אז הסמל לא נהיה אדום, ואני נכנסתי במקרה, בשביל לכתוב לך, שנזכרתי שבמחוזות אחרים קוראים לכזה דבר 'נעיצה', אבל לא חשוב אם אתה אומר שאי אפשר אז אי אפשר.
מרדכי
משתמש מנוסה
משתמש מנוסה
 
הודעות: 1054
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 20:01
תודות שנשלחו: 67 פעם
תודות שהתקבלו: 382 פעמים ב 282 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי איש חסיד » כ"א שבט התשס"ח, 20:12

מרדכי, אני חושב שהאפשרות הזאת היא לנעוץ אשכול, לא הודעה בתוך אשכול. זה גם לא אמור להיות דבר שימושי במיוחד, מה הרעיון לקחת הודעה מתוך רצף של הודעות ולהביא אותה להתחלה?
סמל אישי של המשתמש
איש חסיד
משתמש וותיק
משתמש וותיק
 
הודעות: 2401
הצטרף: י"ג שבט התשס"ח, 13:33
תודות שנשלחו: 337 פעם
תודות שהתקבלו: 271 פעמים ב 220 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי מרדכי » כ"א שבט התשס"ח, 20:18

אם זה היה אפשרי אז במקרה דנן זה מאוד שימושי, אבל לא משנה, ויתכן שאתה צודק בענין הנעיצה, אני לא בקי בענייני פורומים, זה פעם ראשונה שאני מרשה לעצמי להשתלב בפורום.
מרדכי
משתמש מנוסה
משתמש מנוסה
 
הודעות: 1054
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 20:01
תודות שנשלחו: 67 פעם
תודות שהתקבלו: 382 פעמים ב 282 הודעות

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי אביגדור » כ"א שבט התשס"ח, 20:21

הנה לבקשתך אני מגיב, יפה מאוד מה שעשית!.

אני לא מתבייש, כן! אני במקרה גיליתי משהו, שלכל אחד שאני אומר את זה, חמש דקות הוא המום מהרעיון, (בסה"כ זה משהו שתמיד משתמשים איתו, כבר מזמן שכחתי מה זה 'שלח'...) ובגלל שזה פורום וירטואלי, לא ביקשתי שכל אחד יגיד שהוא התלהב, אבל ללכת ולהעביר את העצה כאילו אמרתי פה סתם איזה משהו טיפשי, זה לא יפה.

דרך אגב, יש פורומים שבכל הודעה יש לחצן 'שלח תודה', ואז רואים כמה תודות קיבל כל משתמש, זה ממריץ את הקהל לעזור. אולי גם פה תחשבו על משהו כזה.

ותגידו אם אני צודק או לא.


(ראיתי כעת משהו מדהים. חן חן. אם מישהו הגיב בנושא עד שהספקתי לשלוח, הוא מראה לי את ההודעות שנשלחו, זה אדיר. כדי למנוע כפילויות וגם סתם כדי לראות איך להגיב הלאה.)
אביגדור
 
הודעות: 39
הצטרף: ז' שבט התשס"ח, 14:22
תודות שנשלחו: 0 פעם
תודות שהתקבלו: 2 פעמים ב 2 הודעות

המשתמשים הרשומים מתחת שלחו תודה ל אביגדור על הודעה זו
צדיק תמים (י' אלול התשע"ח, 22:18)

Re: קיצורי מקשים שונים.

הודעהעל ידי s_h » כ"א שבט התשס"ח, 21:39

59 כתב:הנה לבקשתך אני מגיב, יפה מאוד מה שעשית!.

אני לא מתבייש, כן! אני במקרה גיליתי משהו, שלכל אחד שאני אומר את זה, חמש דקות הוא המום מהרעיון, (בסה"כ זה משהו שתמיד משתמשים איתו, כבר מזמן שכחתי מה זה 'שלח'...) ובגלל שזה פורום וירטואלי, לא ביקשתי שכל אחד יגיד שהוא התלהב, אבל ללכת ולהעביר את העצה כאילו אמרתי פה סתם איזה משהו טיפשי, זה לא יפה.

דרך אגב, יש פורומים שבכל הודעה יש לחצן 'שלח תודה', ואז רואים כמה תודות קיבל כל משתמש, זה ממריץ את הקהל לעזור. אולי גם פה תחשבו על משהו כזה.

ותגידו אם אני צודק או לא.


(ראיתי כעת משהו מדהים. חן חן. אם מישהו הגיב בנושא עד שהספקתי לשלוח, הוא מראה לי את ההודעות שנשלחו, זה אדיר. כדי למנוע כפילויות וגם סתם כדי לראות איך להגיב הלאה.)


העיקר שבסוף כולם מרוצים.
תמונה
סמל אישי של המשתמש
s_h
מנהל - צוות נתיב
מנהל - צוות נתיב
 
הודעות: 10468
הצטרף: ב' שבט התשס"ח, 17:51
תודות שנשלחו: 306 פעם
תודות שהתקבלו: 7665 פעמים ב 3362 הודעות

המשתמשים הרשומים מתחת שלחו תודה ל s_h על הודעה זו
צדיק תמים (י' אלול התשע"ח, 22:18)

הבא

חזור אל טיפים מדריכים ועצות טובות

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־2 אורחים